bảo hộ lao động

MAY MẶC

Phòng cháy chữa cháy

thông tin liên hệ
Ông Lê Vũ Anh
Hotline
0968 512 996 - 0211. 3866669

thiết bị cứu hỏa

Bình cấu cứu hỏa tự động XZFTBL8
Bình cấu cứu hỏa tự động XZFTBL8
Bình cứu hỏa CO2 MT24
Bình cứu hỏa CO2 MT24
Bình bột chữa cháy MFZL4
Bình bột chữa cháy MFZL4
Bình bột chữa cháy xe đẩy MFTZ35
Bình bột chữa cháy xe đ...
Bình khí chữa cháy CO2 MT3
Bình khí chữa cháy CO2 MT3
Van góc PCCC DN
Van góc PCCC DN
Trụ cứu hỏa TPCO4
Trụ cứu hỏa TPCO4
Bình cứu hỏa CO2 MT5
Bình cứu hỏa CO2 MT5
Van góc PCCC DN
Van góc PCCC DN
Trung tâm cứu hỏa
Trung tâm cứu hỏa
Máy bơm PCCC TOHATSU V20DS
Máy bơm PCCC TOHATSU V20DS
Máy bơm PCCC EBARA FSSA 100X80
Máy bơm PCCC EBARA FSSA 100X80
Máy bơm PCCC SEALAND K150
Máy bơm PCCC SEALAND K150
Máy bơm PCCC RABBIT P555S
Máy bơm PCCC RABBIT P555S
Máy bơm PCCC HiỆU TAHATSU V85BS
Máy bơm PCCC HiỆU TAHATSU V85BS
Máy bơm PCCC SEALAND MK 120
Máy bơm PCCC SEALAND MK 120